Machtigingen Belastingdienst: ontvangen brieven

2024

Indien u van de Belastingdienst een of meerdere brieven hebt ontvangen inzake door ons aangevraagde machtiging(en), dan verzoeken wij u vriendelijk om deze machtiging(en) tijdig aan ons door te sturen of op ons kantoor af geven. Wij kunnen de machtigingen dan tijdig activeren. Het betreft onder andere de doorlopende machtiging inkomstenbelasting en de machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).


Login om prijzen en meer informatie te zien.