Dien tijdig suppletieaangifte btw in

2024

Indien u meer dan € 1.000 te weinig of te veel btw heeft betaald dient u dit te corrigeren middels een zogenaamde suppletieaangifte. Heeft u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar.


Login om prijzen en meer informatie te zien.