Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|12|

Brief Belastingdienst: Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Sinds enige jaren kunnen ook belastingadviseurs (intermediairs) gebruikmaken van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit wordt ook wel de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) genoemd. U dient als cliënt echter eerst toestemming te verlenen voor het inzien van deze reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens. Omstreeks...
31 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 januari 2019

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 januari 2019. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 22 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om...
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u kerstpakketten uitdelen?

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Als de werkgever het kerstpakket aanwijst...
0 reactie(s) op dit artikel

Mededeling premies werkhervattingskas 2019 ontvangen?

Eind november 2018 heeft de Belastingdienst de mededelingen inzake de 'gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas (Whk)' voor het jaar 2019 verstuurd. Alle werkgevers met werknemers in dienst die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen ontvangen deze mededeling. Indien wij de loonadministratie voor u verzorgen...
0 reactie(s) op dit artikel

Vermogen in box 3? Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!

Als u dit jaar in privé nog een nieuwe auto en/of een nieuwe inboedel voor uw woonkamer koopt, bespaart u dat belasting in box 3. Dergelijke bezittingen behoren niet tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Dat betekent dat als u de aankoop voor bijvoorbeeld € 50.000 nog dit jaar afwikkelt, uw vermogen in box 3 op 1...
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (van € 2.801) mits het kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoort. Vereist is dan dat het kind doorgaans tenminste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. Financiën gaat er van uit dat dit verblijf...
0 reactie(s) op dit artikel

Wilt u 3% btw besparen?

Per 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet extra administratieve lasten van deze tariefsverhoging voor ondernemers wil voorkomen. Daarom zal de Belastingdienst geen BTW naheffen bij vooruitbetaling in 2018 (met 6% BTW) voor een...
0 reactie(s) op dit artikel

Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog actueel?

De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd gekozen regeling. Een periodieke...
0 reactie(s) op dit artikel

Wilt u een klein pensioen afkopen?

Nieuwe regels voor kleine pensioenen Per 1 januari 2019 veranderen de regels voor kleine en heel kleine pensioenen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar Wat verandert er? De regels die per 1 januari 2019 gelden zijn: Kleine pensioenen Bij kleine pensioenen gaat het om pensioenbedragen van meer dan...
0 reactie(s) op dit artikel

Uw eenmanszaak of v.o.f. in 2018 omzetten naar een B.V.?

Onder voorwaarden is het mogelijk om uw eenmanszaak of vennootschap onder firma met terugwerkende kracht in te brengen in een B.V. Terugwerkende kracht naar 1 januari heeft veelal praktische voordelen. Bij de inbreng van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een B.V. kan gekozen worden voor een inbreng zónder of een inbreng...
0 reactie(s) op dit artikel

Bent u in een testament tot executeur benoemd?

Bent u door een goede vriend of vriendin – of door een zakelijke relatie – gevraagd om als executeur benoemd te worden in zijn of haar testament? Om een goede afwikkeling van diens vermogen veilig te stellen en te ‘schipperen’ tussen onenige erfgenamen? Bedenk dan wel vóór dat u die benoeming aanvaardt,...
0 reactie(s) op dit artikel

Vraag buitenlandse btw 2017 terug vóór 1 oktober 2018

Heeft u in 2017 btw betaald in een ander EU-land? Vraag dan vóór 1 oktober 2018 de btw terug! Als uw verzoek na 30 september 2018 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt. U kunt btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden: Uw...
0 reactie(s) op dit artikel

Registratie machtiging intermediair SBA 2019

De Belastingdienst stuurt eind augustus / begin september 2018 brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag, inkomstenheffing en vennootschapsbelasting 2019. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur digitaal de berichten zien die de Belastingdienst aan u verstuurt. Zo kunnen wij bij...
0 reactie(s) op dit artikel

Welk (vakantie)werk mogen jongeren doen?

Jongeren tot 18 jaar mogen een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen. Er bestaan regels om te voorkomen dat dit werk te zwaar of gevaarlijk is. Kinderen van 13 en 14 jaar: Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een...
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een BBL-leerling in dienst?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde...
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|12|