Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|16|

Derde steunpakket maatregelen coronacrisis

Vrijdag 28 augustus jl. heeft het kabinet het derde steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt bekend gemaakt. Hierbij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt naar de actuele stand van zaken: Maatregel: Voor wie? Uitvoering...
0 reactie(s) op dit artikel

Telefonische bereikbaarheid

Als gevolg van de maatregel dat onze medewerkers regelmatig vanuit thuis werken kan het zijn dat wij de telefoon niet altijd kunnen opnemen. Wij vragen u zoveel mogelijk een mail te sturen naar uw contactpersoon met het verzoek om teruggebeld te worden. Probeert u ons te bellen en krijgt u de melding "Al onze medewerkers zijn op dit...
0 reactie(s) op dit artikel

Voorstellen uit het Belastingplan 2021

Dit jaar zijn in het ‘Belastingplan 2021’ de coronamaatregelen opgenomen die nog van een wettelijke grondslag moesten worden voorzien. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen voorgesteld die op 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders is vermeld: Versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek met € 360 in plaats van...
0 reactie(s) op dit artikel

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

In het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ wordt voorgesteld om het heffingvrije vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 (fiscale partners € 100.000) in 2021. Maar daar blijft het niet bij, want daar staat een tariefsverhoging tegenover van 30% naar 31%. Daarnaast zijn maatregelen getroffen om te voorkomen...
0 reactie(s) op dit artikel

Bespaar tot 6% overdrachtsbelasting in 2020!

In het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ stelt het kabinet voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden...
0 reactie(s) op dit artikel

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021

De volgende wijzigingen uit het ‘Wetsvoorstel fiscale maatregelen 2021’ treden in werking op 1 januari 2021, tenzij anders is vermeld: KIA-verduidelijkingen De KIA wordt zo aangepast dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming wordt uitgegaan van de investeringen per onderneming van de belastingplichtige en...
0 reactie(s) op dit artikel

Verlenging belastinguitstel, daarna betalingsregeling

De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar (2020). Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het...
0 reactie(s) op dit artikel

NOW 3.0; verlenging met 3x3 maanden

Het kabinet heeft aangekondigd dat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de...
0 reactie(s) op dit artikel

Tozo 3.0 mét beperkte vermogenstoets

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Nieuw is dat er per 1 oktober 2020 in Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets wordt ingevoerd. Die toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld,...
0 reactie(s) op dit artikel

Verlenging Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met 3x3 maanden

Ondernemers kunnen voor langere periode gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar € 90.000 per bedrijf per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de...
0 reactie(s) op dit artikel

Brief Belastingdienst: activeren Serviceberichten Aanslag (SBA)

De Belastingdienst stuurt jaarlijks brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur / intermediair digitaal de belastingaanslagen inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting zien die de...
0 reactie(s) op dit artikel

Inspanningsverplichting voor werkgevers bij NOW 2.0

Werkgevers die NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn krachtens artikel 15, onderdelen e en f van die regeling verplicht om: a) de werknemers te informeren; en b) zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Met betrekking tot verplichting b kan gebruik worden gemaakt van de NL Leert...
0 reactie(s) op dit artikel

Betalingsregeling na afloop belastinguitstel

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de belastingen drie maanden uit te stellen en van wie het uitstel inmiddels is verlopen, ontvangen een (nieuwe) brief van de Belastingdienst. De belastingaanslagen waarvoor de afgelopen drie maanden bijzonder uitstel is verleend en die nog niet zijn betaald hoeven niet in...
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u met (een andere) auto van de zaak op vakantie?

Andere auto voor de vakantie, bijtelling en 500 km grens Werknemers die in een auto van de zaak rijden, willen voor de vakantie wel eens aan de werkgever vragen of ze voor die periode een andere auto mogen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er gebruik wordt gemaakt van een kleinere auto, maar voor de vakantie een station of...
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een BBL-leerling in dienst?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde...
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|16|