Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:|1|2|3|4|5|...|12|

Overweegt u een zonneboiler, warmtepomp of palletkachel?

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Daarom heeft de rijksoverheid de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in het leven geroepen. Deze regeling geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers,...
maandag 05 maart 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Is de WOZ-waarde van uw woning juist vastgesteld?

In februari ontvangt u de WOZ-beschikking voor 2018 (waardepeildatum 1 januari 2017) in uw (digitale) brievenbus. Voor veel gemeenten kunt u de beschikking en het onderliggende taxatierapport downloaden via www.bsgw.nl (inloggen via DigiD). Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente de aanslag voor de onroerendezaakbelastingen...
vrijdag 16 februari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van of werkt u als zzp'er?

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Daarom krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de handhaving vanaf 1 juli 2018...
woensdag 14 februari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Bitcoins belast in box 3

Volgens het meest recente onderzoek hebben al zo’n 400.000 mensen in Nederland Bitcoins of andere cryptovaluta. De waarde van de Bitcoins / andere cryptovaluta op 1 januari is doorgaans regelulier belast in box 3. Bitcoins en andere cryptovaluta worden daarbij fiscaal niet anders behandeld dan tegoeden op een reguliere bankrekening. In...
maandag 29 januari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Erven door een minderjarige

Als een minderjarige erft, is er een aantal punten waar u aandacht aan moet besteden. Zo is een minderjarige die erft, nooit aansprakelijk voor de mogelijke schulden in een nalatenschap. Dit is vastgelegd in de wet. De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenaam kan namens de minderjarige de nalatenschap namelijk alleen beneficiair aanvaarden...
vrijdag 26 januari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Downloadt u uw bankafschriften?

Bankafschriften vormen een essentieel onderdeel van de boekhouding van uw bedrijf. Veel banken versturen echter geen papieren bankafschriften meer en verwijzen hiervoor naar de mogelijkheid om via internetbankieren de digitale bankafschriften te downloaden. De mogelijkheid om deze digitale afschriften te downloaden is bij de meeste banken...
maandag 04 december 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Wie regelt uw uitvaart en nalatenschap?

Wie een testament maakt, zal doorgaans ook een executeur aanwijzen in zijn testament. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet? Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het...
maandag 25 september 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een contract met een arbodienst?

Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Hierin moet ten minste worden vastgelegd wat de wettelijke taken zijn. Het gaat om toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte en het aanbieden van het periodiek geneeskundig onderzoek. Ook geldt er de...
donderdag 07 september 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Erft u een vordering op de langstlevende ouder?

Als iemand overlijdt en de wettelijke verdeling toepassing vindt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een testament, wordt de nalatenschap automatisch toebedeeld aan de langstlevende partner. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd. Het is...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Hoe controleert u de geldigheid van een BTW-nummer?

Wilt u de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer controleren? Dit kunt u doen met het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Commissie. U kunt hier de btw-nummers van afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook die van Nederlandse afnemers. Naast de geldigheid van het btw-nummer kunt u ook de naam- en...
dinsdag 29 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Moet ik de factuur van Stichting Reprorecht betalen?

Maakt u nooit digitale kopieën of fotokopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken? Dan bent u géén vergoeding verschuldigd aan de Stichting Reprorecht. Om een creditfactuur te ontvangen dient u in te loggen op http://wwww.reprorecht.nl en in te loggen met uw...
maandag 28 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Zelfstandig onderneemster en bevallen tussen 2004 en 2008?

Voor zwangere vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig onderneemster of op andere wijze (anders dan in loondienst) werkzaam waren, was er geen wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. Na een ingesteld hoger beroep tegen een aantal uitspraken van rechtbanken in 2016, heeft de Centrale Raad van...
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Lager bedrag aan toeslagen ontvangen?

Indien u op 21 augustus 2017 te weinig of geen toeslag heeft ontvangen (toeslagen september 2017) dan heeft u waarschijnlijk een openstaande belastingschuld bij de Belastingdienst. De toeslag is dan verrekend met de openstaande belastingschuld. De Belastingdienst had u hierover vooraf moeten informeren maar dat is in veel gevallen niet gedaan....
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Ontvangt u de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV?

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen WTCG) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap. Wie krijgt de tegemoetkoming? Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u de jaarlijkse tegemoetkoming van...
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Verricht uw bedrijf telecommunicatiediensten?

Btw-verleggingsregeling telecommunicatiediensten wordt verplicht De aangekondigde verplichte verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten in Nederland tussen ondernemers die deze diensten verrichten, treedt op 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) in werking. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Sinds 1 juni jl. is...
donderdag 24 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:|1|2|3|4|5|...|12|