Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:|1|2|3|4|...|12|

Gaat u met (een andere) auto van de zaak op vakantie?

Andere auto voor de vakantie, bijtelling en 500 km grens Werknemers die in een auto van de zaak rijden, willen voor de vakantie wel eens aan de werkgever vragen of ze voor die periode een andere auto mogen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er gebruik wordt gemaakt van een kleinere auto, maar voor de vakantie een station of...
maandag 16 juli 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u investeren in een energiezuinig bedrijfsmiddel?

Gaat u investeren in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de energielijst staat? Dan kunt u gebruikmaken van de Energie-InvesteringsAftrek (EIA). De EIA is een fiscale aftrekpost van 54,5% (2018) van de investeringskosten op de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het kabinet is van plan om het aftrekpercentage in 2019...
maandag 09 juli 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u prestaties onder het lage btw tarief in 2019?

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.  Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën in een debat...
woensdag 27 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 juli 2018

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2018. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 22 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het...
maandag 25 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Wat mag uw kind bijverdienen?

Voor kinderen van 16 en 17 jaar geldt een inkomensgrens voor de kinderbijslag. Uw kind van 16 of 17 jaar mag niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind méér dan € 1.285 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag....
dinsdag 19 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Kan ik mijn woning laten opknappen tegen laag btw-tarief?

Een paar jaar geleden kon u uw woning flink laten opknappen, allemaal onder het lage 6% BTW-tarief. Naar verwachting gaat volgend jaar het lage BTW-tarief naar 9%. Kunt u in 2018 nog onderhoud aan uw woning laten uitvoeren tegen het lage BTW-trarief van 6%? Niet alle (onderhouds)werkzaamheden vallen thans nog onder het lage BTW-tarief. Van...
dinsdag 12 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Bent u gescheiden en hebt u minderjarige kinderen?

Als u na een echtscheiding er zeker van wil zijn dat er niets, maar dan ook helemaal niets van uw vermogen nog aan uw ex-echtgenoot kan toekomen, ook niet na uw overlijden, moet u uw testament aanpassen. Zeker als er nog minderjarige kinderen uit uw huwelijk zijn. Stel dat u komt te overlijden, dan komt uw nalatenschap toe aan uw wettige...
maandag 11 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Waarschuwing valse e-mail belastingteruggave 2017

VALSE E-MAIL ‘FOUTIEF BELASTINGTERUGGAVE 2017’ Met een nogal doortrapte nepmail ‘van’ de Belastingdienst proberen oplichters € 297,95 uit de zakken van mensen te kloppen. Zogenaamd heeft de ontvanger van de e-mail ten onrechte het bedrag van bijna € 300,- ontvangen. Dit zou veroorzaakt zijn door een...
vrijdag 08 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Per 1 juli 2018 dienen alle werkgevers te voldoen aan de vernieuwde Arbowet. De vernieuwde Arbowet is reeds per 1 juli 2017 in werking getreden, maar werkgevers en arbodienst hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om te voldoen aan de nieuwe regels.  De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en...
vrijdag 01 juni 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Praktische AVG toolkit

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op basis van deze Europe wetgeving krijgt uw organisatie meer verplichtingen en draagt uw organisatie meer verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. Bij het niet-nakomen van de wettelijke verplichtingen van de AVG kan de Autoriteit...
dinsdag 08 mei 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Welke kosten zijn (niet) aftrekbaar voor de erfbelasting?

Als iemand komt te overlijden, moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Dit is een opsomming van alle bezittingen en schulden van de erflater op de datum van overlijden. Alleen schulden die op het moment van overlijden al bestonden, mogen hierin worden opgenomen. De boedelbeschrijving vormt de basis voor de aangifte erfbelasting....
maandag 23 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Zelfstandige en zwanger in de periode mei 2005 tot juni 2008?

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen. De aanvraagperiode loopt van 15 mei tot en met 30 september 2018. Achtergrond van...
donderdag 19 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Zonnepanelen aangeschaft? Alsnog recht op btw teruggave!

Heeft u in het verleden zonnepanelen aangeschaft en heeft u nooit de btw over de aanschaf teruggevraagd? Dan kan dat nu alsnog, ongeacht het jaar van aanschaf. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers, mits de zonnepanelen zijn geplaatst op het privépand en de btw nog niet eerder is terugontvangen. Tot voor kort kon...
dinsdag 17 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017?

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Doet u de aangifte voor de btw per kwartaal, dan...
maandag 02 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Is uw organisatie klaar voor de AVG?

U kunt het de afgelopen weken niet gemist hebben in de media; vanaf 25 mei 2018 dient elke organisatie te voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat voor de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt en dat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in zijn...
maandag 02 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:|1|2|3|4|...|12|