Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:|1|...|14|15|16

Gaat u een nieuwe medewerker omscholen?

Ondernemers die personeel zoeken, kunnen voordeel halen uit de nieuwe regeling Brug-WW. Als je een werkzoekende aanneemt die in een andere sector overtollig is, dan hoef je de uren voor omscholing niet te betalen. Die worden dan betaald uit de WW. In sommige sectoren moet je personeel met een lampje zoeken, in andere sectoren lopen velen met...
woensdag 14 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u al een energielabel voor uw kantoor of woning?

Eigenaren van gebouwen zoals kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen en horecagelegenheden krijgen te maken met een nieuwe procedure voor het aanvragen van het verplichte energielabel. Ook eigenaren van woningen moeten aan de slag. Het energielabel is vanaf 1 januari 2015 ook verplicht voor je eigen huis. Op basis van het type woonhuis en...
dinsdag 13 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u investeren in energie- of milieubesparende bedrijfsmiddelen?

Fiscaal voordeel door investering in energie- of milieubesparende bedrijfsmiddelen De jaarlijks terugkomende milieulijst en energielijst zijn weer gepubliceerd. In deze lijsten staan energie- en milieubesparende bedrijfsmiddelen die na investering in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. In dit artikel de belangrijkste aanpassingen...
dinsdag 13 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u personeel in dienst?

Wet Werk en Zekerheid, wijzigingen per 1 januari 2015: Payroll: werknemers die via een payrollbedrijf werken, krijgen vanaf januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn. Aanzegtermijn: bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk...
donderdag 01 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Krijgt u in 2015 te maken met verlof van uw werknemer?

Wet Arbeid en Zorg, wijzigingen per 1 januari 2015: Ouderschapsverlof: ouders krijgen een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij - naast het huidige kraamverlof van twee dagen - meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. De eis dat...
donderdag 01 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Welke regelingen zijn er voor ouders?

Kindregelingen, wijzigingen per 1 januari 2015: Werken vanuit de bijstand: vanaf 1 januari 2015 krijgen alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken een hoger kindgebondenbudget. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit als ze gaan werken. Nu leveren deze ouders juist in als ze gaan werken. Vereenvoudiging regelingen: Van de...
donderdag 01 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Krijgt u ondersteuning vanuit de gemeente?

Participatiewet, wijzigingen per 1 januari 2015: Eén regeling: Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale...
donderdag 01 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Belastingplan 2015; Wat zijn de wijzigingen?

Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Onderstaand hebben wij getracht de belangrijkste wijzigingen per doelgroep te beschrijven. Mocht u over een bepaalde wijziging meer informatie willen ontvangen dan kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01 of via...
dinsdag 30 september 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1-1-2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en komt het thans geldende keuzeregime te vervallen. Met ingang van die datum wordt tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën) naar de Tweede...
donderdag 03 juli 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Wet Werk en Zekerheid aangenomen!

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid treedt op 1 januari 2015 in werking. Een deel van de wijzigingen wordt pas op een later moment van kracht. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014, maar vanwege de korte voorbereidingstijd is besloten tot...
dinsdag 01 juli 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Eerdere tips

Vanaf vandaag (17 juni 2013) plaatsen wij dagelijks een tip voor u als ondernemer op onze website. De vijf meest recente tips zijn rechtstreeks te lezen in ons blog. Elke twee weken treft u een samenvatting van de tips aan in onze digitale nieuwsbrief. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief zorgt u ervoor dat u nooit meer een handige tip...
maandag 17 juni 2013
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:|1|...|14|15|16