Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:|1|...|12|13|14

Krijgt u ondersteuning vanuit de gemeente?

Participatiewet, wijzigingen per 1 januari 2015: Eén regeling: Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale...
donderdag 01 januari 2015
0 reactie(s) op dit artikel

Belastingplan 2015; Wat zijn de wijzigingen?

Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Onderstaand hebben wij getracht de belangrijkste wijzigingen per doelgroep te beschrijven. Mocht u over een bepaalde wijziging meer informatie willen ontvangen dan kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01 of via...
dinsdag 30 september 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1-1-2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en komt het thans geldende keuzeregime te vervallen. Met ingang van die datum wordt tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën) naar de Tweede...
donderdag 03 juli 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Wet Werk en Zekerheid aangenomen!

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid treedt op 1 januari 2015 in werking. Een deel van de wijzigingen wordt pas op een later moment van kracht. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014, maar vanwege de korte voorbereidingstijd is besloten tot...
dinsdag 01 juli 2014
0 reactie(s) op dit artikel

Eerdere tips

Vanaf vandaag (17 juni 2013) plaatsen wij dagelijks een tip voor u als ondernemer op onze website. De vijf meest recente tips zijn rechtstreeks te lezen in ons blog. Elke twee weken treft u een samenvatting van de tips aan in onze digitale nieuwsbrief. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief zorgt u ervoor dat u nooit meer een handige tip...
maandag 17 juni 2013
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:|1|...|12|13|14