Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:|1|...|11|12|13|14|15|16|

Betaalt u de motorrijtuigenbelasting per jaar?

Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor een heel jaar in één keer te betalen. De MRB kan alleen nog per tijdvak van drie maanden vooruit worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving. De maatregel heeft geen effect op jaarbetalingen die tot en met 30 juni 2016 al...
vrijdag 01 juli 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Brengt u rente in rekening op onbetaalde facturen?

U kunt wettelijke rente in rekening brengen bij uw afnemers, bij uw klanten, als die niet op tijd betalen. Na een redelijke betalingstermijn –als u met uw afnemers / klanten niets hebt afgesproken geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen– kunt u de wettelijke rente in rekening brengen. Voor handelstransacties tussen...
woensdag 29 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Hoe hoog is uw beslagvrije voet?

De Rijksoverheid heeft een rekenhulp gepubliceerd die burgers met schulden helpt om beter inzicht te krijgen hoe de beslagvrije voet is vastgesteld. Burgers met schulden kunnen met behulp van de rekenhulp makkelijk berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden gelegd, de zogenoemde beslagvrije voet. Aan dat bedrag mogen...
woensdag 29 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Wie zijn uw erfgenamen?

Dat het verstandig is om een testament vooral bij grote gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, te laten aanpassen blijkt wel uit onderstaande casus die recent speelde bij het Gerechtshof Den Haag: Een man liet in 2003 een testament opmaken waarin, zonder achterlating van afstammelingen (kinderen), zijn vriendin als enige erfgenaam...
woensdag 29 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Wat mag u op het minimumloon inhouden?

Inhouding huisvestings- en zorgkosten op het minimumloon beperkt toegestaan   Werkgevers mogen de kosten voor huisvesting en de zorgverzekering toch inhouden op het minimumloon. De werknemer moet de werkgever hiervoor dan wel machtigen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het...
dinsdag 28 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Woont u in Nederland en werkt u in Duitsland?

Woont u in Nederland en hebt u inkomen uit Duitsland? Of woont u in Duitsland en hebt u inkomen uit Nederland? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over hetzelfde inkomen. Om dat te voorkomen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Dit verdrag...
maandag 20 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Is de doelomschrijving van uw vennootschap nog actueel?

Als DGA/bestuurder van een BV loopt u het risico dat u in privé aansprakelijk gesteld wordt voor fouten van de BV. Dat risico is een stuk groter als u als DGA namens de BV regelmatig transacties doet, die niet te rijmen zijn met de statutaire doelstelling van uw BV. Hebt u de bedrijfsactiviteiten van uw BV fors uitgebouwd, tot ver over...
vrijdag 10 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Wanneer vervallen de vakantiedagen van uw werknemer?

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Kan een werknemer zijn vakantiedagen onbeperkt opsparen? Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen in onderstaande whitepaper. Download whitepaper 'Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen' Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u uiteraard...
woensdag 08 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van rentemiddeling?

Naar verwachting wordt rentemiddeling in de loop van 2016 voor het overgrote deel van de hypotheekmarkt aangeboden. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën –mede namens minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst– in een brief naar de Tweede Kamer. Minister Blok heeft onlangs gesproken met het Verbond van...
maandag 06 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u trouwen in gemeenschap van goederen?

Beperkte gemeenschap van goederen een stapje dichterbij De gemeenschap van goederen wordt in de toekomst beperkt tot het vermogen dat de huwelijkspartners opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat een partner had vóór het huwelijk - en giften en erfenissen die hij/zij ontvangt tijdens het huwelijk - blijven...
vrijdag 03 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Expireert uw lijfrenteverzekering of goudenhanddrukverzekering?

Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen vaak grote financiële gevolgen hebben. Vergeet u namelijk om tijdig een uitkering te bedingen voor een expirerende lijfrente- of...
woensdag 01 juni 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van de 30%-regel?

30%-regeling wordt niet aangepast Ondanks de kritische bevindingen van de Algemene Rekenkamer (zie hierna), is minister Dijsselbloem niet van plan de 30%-regeling deze kabinetsperiode aan te passen. Dat liet hij weten tijdens het Verantwoordingsdebat op 26 mei jl. De Rekenkamer heeft grote twijfels of het looncriterium van nog geen...
maandag 30 mei 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Wat zijn de regels voor de aftrek van eten en drinken?

Met regelmaat krijgen wij vragen of de btw op eten en drinken aftrekbaar is. Ook willen ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaken, vennootschappen onder firma) regelmatig weten of de kosten van eten en drinken in aftrek komen op de winst waarover (inkomsten)belasting is verschuldigd. In onderstaande whitepaper zijn de regels voor de...
vrijdag 27 mei 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Reiskostenvergoeding: kortste of snelste route?

Moet ik de kortste of de snelste route gebruiken bij het berekenen van de onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers? Dat is het onderwerp van een vraag die regelmatig gesteld wordt. Om de onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke reizen (inclusief woon­werk verkeer) te berekenen, moet u weten hoeveel kilometers de werknemer...
donderdag 26 mei 2016
0 reactie(s) op dit artikel

Wat gaat er gebeuren met het minimum jeugdloon?

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van...
donderdag 26 mei 2016
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:|1|...|11|12|13|14|15|16|