Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Betalingsregeling na afloop belastinguitstel

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de belastingen drie maanden uit te stellen en van wie het uitstel inmiddels is verlopen, ontvangen een (nieuwe) brief van de Belastingdienst. De belastingaanslagen waarvoor de afgelopen drie maanden bijzonder uitstel is verleend en die nog niet zijn betaald hoeven niet in één keer te worden betaald. Ook belastingschulden met een betaaldatum vóór maart 2020 hoeven niet direct in één keer worden betaald. Na de zomer ontvangt u van de Belastingdienst een betalingsvoorstel voor deze belastingaanslagen.

Nieuwe belastingschulden, ontstaan nadat het uitstel is verlopen, dienen wél op regulieze wijze en binnen de reguliere termijn te worden betaald. Deze nieuwe belastingaanslagen maken géén deel uit van de door de Belastingdienst voorgestelde betalingsregeling.

Ook kunt u, onder voorwaarden, ervoor kiezen om het bijzonder uitstel te verlengen.

Totdat u het betalingsvoorstel van de Belastingdienst hebt ontvangen mag u naar eigen inzicht en vermogen aflossingen doen op de openstaande belastingaanslagen. U gebruikt daarvoor het betalingskenmerk van de aanslag. Alle betalingen worden dan afgeboekt op de belastingschuld en op deze manier kunt u zelf vast beginnen met aflossen naar eigen inzicht en vermogen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs; (077) 382 02 01.

vrijdag 07 augustus 2020