Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Uitstel belastingen: Zorg voor overzicht!

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschuldigde belastingen 3 maanden uit te stellen via bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het is daarbij van groot belang dat u overzicht houdt van alle belastingaanslagen die vanwege het uitstel op een later moment alsnog voldaan moeten worden. Peulen accountant & adviseurs adviseert alle ondernemers die gebruikmaken van (bijzonder) uitstel van betaling om in een overzicht nauwgezet bij te houden:

  • Bedrag van de (naheffings)aanslag
  • Belastingmiddel (omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting)
  • Periode/tijdvak/belastingjaar waar de aanslag betrekking op heeft
  • Datum tot wanneer uitstel is verleend
  • Dagtekening van de (naheffings)aanslag

Ondernemers die bij de Belastingdienst (via een online formulier) gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling ontvangen hiervan per post een schriftelijke ontvangstbevestiging. Op deze schriftelijke bevestiging staat ook vermeld tot welke datum het uitstel is verleend. Wij verzoeken u vriendelijk om deze ontvangstbevesting per mail door te sturen naar uw contactpersoon bij Peulen accountant & adviseurs.

Verlengen bijzonder uitstel
Voor ondernemers die eind maart verzocht hebben om 3 maanden bijzonder uitstel van betaling loopt het uitstel binnenkort af. Via een online formulier op de website van de Belastingdienst kan worden verzocht om verlenging van het bijzonder uitstel met 3 maanden.

Minder dan € 20.000 belastingschuld bij eerste verzoek
Indien uw belastingschuld bij uw 1e verzoek om bijzonder uitstel van betaling minder bedroeg dan € 20.000 dan dient u bij de verlenging aan te geven hoe de coronamaatregelen hebben geleid tot de (belasting)schulden van de onderneming. Eventueel kunt u ook bewijsstukken meesturen. Verder dient u te verklaren dat er geen dividend wordt uitgekeerd of bonussen aan bestuur/directie worden uitgekeerd.

Minder dan € 20.000 belastingschuld bij eerste verzoek
Bedroeg de belastingschuld bij uw 1e verzoek om uitstel van betaling méér dan € 20.000 dan dient u een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundigde toe te voegen. Neemt u in dat geval nader contact op met Peulen accountant & adviseurs. Verder dient u te verklaren dat er geen dividend wordt uitgekeerd of bonussen aan bestuur/directie worden uitgekeerd.

Einde uitstel
Wanneer er nog geen verzoek tot verlenging is gedaan zal de Belastingdienst u een brief sturen met de aankondiging dat het bijzonder uitstel vervalt.
Zover wij op dit moment hebben vernomen zal de Belastingdienst een passende betalingsregeling voorstellen voor belastingschulden waarvoor het uitstel is verlopen.

Voor meer informatie over bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01.

donderdag 25 juni 2020