Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Digitale besluitvorming binnen uw B.V.

In verband met coronamaatregelen zijn bijeenkomsten met meer dan drie personen verboden. Dit betekent dat een fysieke aandeelhoudersvergadering of bestuursvergadering waaraan meer dan drie personen deelnemen, niet is toegestaan. De wet biedt mogelijkheden om toch tot besluitvorming binnen een vennootschap te kunnen komen, om zo een eventuele impasse te voorkomen. In het Burgelijk Wetboek is vastgelegd dat de statuten van een B.V. kúnnen bepalen dat een vergadergerechtigde bevoegd is om elektronisch aan een algemene vergadering deel te nemen, het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Voorzien de statuten in deelname door middel van een elektronisch communicatiemiddel? Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld door middel van video conferencing een algemene vergadering te voeren. Controleer de statuten hierop, want hierin kunnen nadere voorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel! Lukt het niet om alle aandeelhouders voor een algemene vergadering bij elkaar te krijgen, of stemmen zij niet in met het te nemen besluit buiten vergadering? In dat geval is uitstellen van de vergadering natuurlijk ook nog een optie.

Bestuursvergadering
Voor het bestuur gelden minder strenge formaliteiten. Bestuursbesluiten moeten bij volstrekte meerderheid van stemmen (50% + 1) worden genomen. Ook moet het bestuursbesluit tot stand komen als gevolg van onderling overleg van alle bestuurders die aan dat overleg wensen deel te nemen. Dit betekent niet dat een bestuursbesluit alleen in een voltallige vergadering tot stand kan komen, maar aan iedere bestuurder dient wel de mogelijkheid te zijn geboden om deel te nemen aan het overleg. Ook bij bestuursvergadering kan gebruik worden gemaakt van een elektronisch communicatiemiddel zoals videoconference, of er kan worden besloten telefonisch te vergaderen. Ook hierbij geldt: controleer de statuten, want hierin kunnen nadere voorwaarden zijn genoemd inzake de besluitvorming binnen het bestuur!

woensdag 22 april 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst