Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Schijf van 5 voor je onderneming in crisistijd

Opinie

Graag had ik dit bericht in de vorm van een videoboodschap verstuurd. Daar ik zelf ook geveld ben door het virus lukt me dit momenteel niet. Gelukkig ben ik inmiddels aan de betere hand.
Uit de berichten van klanten en medewerkers merk ik dat er behoefte is naar mijn mening over hoe de crisis aangepakt kan worden voor jouw onderneming. Vandaar mijn algemeen advies aan iedere klant:

 1. Cash is king
 2. Afschalen
 3. Directief leiderschap
 4. Crisisplan / communicatieplan
 5. De crisis als kans

Het is niet de vraag óf, maar wannéér je last gaat krijgen van de crisis.

Gelukkig zijn er enkele sectoren die volop kunnen doorwerken en waar afnemers direct (cash) betalen. Deze bedrijven zullen geen cashproblemen gaan ondervinden. Wel zullen zij wellicht andere ongemakken gaan ervaren, zoals personeelstekorten en/of leveringsproblemen van inkopen.
Bedrijven die het momenteel nog druk hebben kunnen op (korte) termijn te maken krijgen met krapte in cash, bijvoorbeeld doordat hun afnemers niet meer (tijdig) kunnen betalen.
Verder zijn er bedrijven waar momenteel in het geheel geen omzet meer binnenkomt en de kosten doorlopen.

De eerste vraag is dan ook hoe je als 3.Directief leiderschap te werk moet gaan?
Tijd voor uitvoerig overleg en overeenstemming zoeken is er niet. Je moet beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie. Snel handelen is cruciaal om te overleven. Wel moet je als leidinggevende de steun binnen de organisatie hebben.

Hiervoor dient er dan ook een 4. Crisisplan / communicatieplan te zijn.
Je moet direct met alle belanghebbende aan de slag. Voor het crisisplan is het goed te denken in scenario’s. Dit kan zijn in weken of maanden. Hoe is je kostenbasis, hoeveel omzet komt nog binnen, waar zitten je debiteuren, hoe is het saldo van de bank, wat is je kredietmogelijkheid, wanneer moet je herfinancieren etc.

Na bovenstaande inventarisatie is het goed om je cash inzichtelijk te maken 1. Cash is king en daar waar mogelijk 2. Afschalen. Afschalen is dan het verminderen of helemaal verwijderen van uitgaven. Maak een overzicht van de vaste uitgaven per maand van hoog naar laag, bijvoorbeeld:

 • Lonen
 • Huur
 • Leaseverplichtingen
 • Aflossing en rente
 • Loonbelasting
 • Btw / omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting / Inkomstenbelasting+zvw
 • Privé uitgaven
 • Nader uitsplitsen
 • Energie
 • Verzekeringen
 • Abonnementen
 • Etc.
 • Op welke uitgaven heb je invloed?
 • Welke uitgaven kun je uitstellen?
 • Zijn er uitgaven die je kunt bevriezen?
 • Welke uitgaven kun je wellicht iets mee regelen?

We weten niet hoelang deze crisis gaat duren en daarmee ook niet welke invloed deze crisis gaat hebben op de cashpositie (liquiditeit) van jouw onderneming. Hierdoor geldt CASH IS KING, waarbij de kunst is om zoveel mogelijk CASH in de CRISISKAS te houden. Hoewel je nu misschien nog aan al je betaalverplichtingen kan voldoen is de werkelijke vraag hoe dat eruit ziet in het scenario van 1, 2, 10 of 26 weken. Door nú CASH achter de hand te houden kun je wellicht nog maanden de vaste directe kosten -welke je niet kunt uitstellen, opzeggen of bevriezen- blijven voldoen.

De overheid heeft toegezegd dat er een noodmaatregel komt ter vervanging van de werktijdverkorting, maar hoe en wanneer is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer werkgevers de gelden uit deze noodmaatregel gaan ontvangen. De verplichting tot het betalen van de nettolonen loopt in de tussentijd wel gewoon door.
Ook de extra Borgstelling MKB-kredieten is in de basis een goede regeling. Echter, gezien de huidige drukte bij banken en het langdurige traject van een kredietaanvraag, gaat dit al snel enkele maanden duren.
De tijdelijke extra bijstand zelfstandigen en de compensatieregeling moeten nog uitgewerkt worden. Ook hiervan is momenteel nog niet bekend hoe snel ondernemers de gelden kunnen verwachten.

Wat kun je dan wél doen?

GEEN BELASTINGEN BETALEN!
Hier heb je zelf direct invloed op. Mijn eerste tip is dan ook; wel juist en tijdig aangifte doen, maar GÉÉN BELASTINGEN BETALEN.
Vanaf wanneer? Per DIRECT.
Let op: het betreft uitstel van betaling, dus ooit moet je de belastingen alsnog betalen!
De huidige regeling geeft 3 maanden uitstel en naar verwachting zal deze regeling verlengd gaan worden. Door direct geen belastingen meer te betalen (uiteraard wel aangifte doen en uitstel vragen) bespaar je CASH (liquiditeiten) die in de CRISISKAS kan.

Vervolgens is het de kunst om hoge uitgaven zoals huur, aflossingen, lease etc. te gaan uitstellen. Hiervoor zul je overleg moeten gaan hebben met de verhuurder of financier. Veel financiers hebben de mogelijkheid om de aflossingen tijdelijk op te schorten.

Zorg vervolgens dat je de normale inkopen, zeker die van belang zijn voor je normale bedrijfsvoering, kunt blijven betalen. Net als de doorlopende kosten van verzekeringen, abonnementen etc.

Door het inzicht wat je nu hebt kunnen we samen gaan bekijken hoe de CRISISKAS zich verhoudt tot de vaste uitgaven en welk scenario het beste bij jouw situatie past.

5. De crisis als kans
Daar we niet weten hoe lang deze crisis gaat duren en welke effecten deze crisis daarna nog gaat hebben, is het belangrijk om in combinatie met het scenario en de CRISISKAS, te gaan omdenken.

OMDENKEN: niet JA-MAAR maar JA-EN

 • de klant kan niet naar mij komen; JA-EN  kan ik dan wel naar de klant?
 • kan of mag mijn product/dienst momenteel niet direct leveren; JA-EN kan ik het indirect (thuisbezorgen/losse onderdelen etc.) leveren?
 • ik heb momenteel geen direct contact met klanten; JA-EN kan ik wel via andere vormen (videobellen) contact hebben met klanten?
 • ik kan momenteel geen product of dienst leveren; JA-EN kan ik wel al afspraken of intenties overeenkomen voor de toekomst voor mijn product of dienst?

Ik wens je namens Peulen accountant & adviseurs veel sterkte en wijsheid met het toepassen van bovenstaande. Uiteraard zullen wij de komende weken contact met je houden om het bovenstaande door te nemen en daar waar mogelijk mee te denken en ondersteuning te bieden.
Ik hoop zelf de volgende week mijn werkzaamheden weer langzaam op te kunnen pakken en vanaf 6 april weer volledig aan het werk te zijn, een en ander afhankelijk van mijn herstel. Uiteraard staan ook alle medewerkers tot jullie beschikking om met raad en daad bij te staan.

Samenvatting:

 • CASH IS KING!
 • Geen belastingen meer betalen.
 • Scenario’s opstellen en bespreken met Peulen accountant & adviseurs.
 • Denken in kansen.

Tot snel weer.

Raoul Peulen AA RB

zondag 29 maart 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst