Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Coronavirus: Compensatieregeling voor bepaalde sectoren (update)

Voor wie: Ondernemers in bepaalde sectoren.
Uitvoering door: RVO
Per wanneer: Vrijdag 27 maart 2020 t/m vrijdag 26 juni 2020.
Hoe: Online via RVO.nl of via machtiging aan Peulen accountant & adviseurs

Wat?
De compensatie betreft een gift en bedraagt eenmalig € 4.000 voor de eerste nood in de komende drie maanden. U bent vrij in de besteding van de ontvangen compensatie.

Voor wie?
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Het gaat hierbij om sectoren die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Via de zoektool SBI-codes op RVO.nl kunt u kijken of uw KvK-nummer op basis van de ingeschreven hoofdactiviteit in aanmerking komt voor de compensatie.

De in aanmerking komende SBI-codes kunnen worden uitgebreid. Controleer dus regelmatig of uw SBI-code in aanmerking komt voor de compensatieregeling. Wij adviseren u om ook de informatie van uw branchevereniging hierover in de gaten te houden.
Komt u op basis van uw SBI-code niet in aanmerking voor de compensatie en bent u van mening dat uw code onterecht ontbreekt op de lijst? Vul dan dit formulier in op de website van RVO.

Overige voorwaarden
Een belangrijke andere voorwaarde is dat u bij de KvK tenminste één vestiging heeft ingeschreven op een ander adres dan uw privéadres. Staat u bedrijf uitsluitend ingeschreven op uw privéadres dan heeft u géén recht op compensatie, met uitzondering van enkele horecabedrijven. Ondernemers die vanuit huis werken en geen apart bedrijfsadres hebben komen hierdoor niet in aanmerking voor de compensatie.
Wellicht dat voor deze groep ondernemers de voorwaarden worden gewijzigd. In dat geval zal Peulen accountant & adviseurs u hierover uiteraard nader informeren.

Hiernaast gelden verder nog de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Aanvragen
U kunt de compensatie op twee manieren aanvragen:

 1. Zelf via de website van RVO. U kunt hierbij inloggen met uw DigiD of eHerkenning (niveau 1 of hoger).
 2. Via een machtiging aan Peulen accountant & adviseurs. In dat geval zullen wij voor u de aanvraag verzorgen nadat wij het ondertekende machtigingsformulier van u hebben ontvangen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01.

vrijdag 03 april 2020