Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Coronavirus: Tijdelijk extra bijstand zelfstandigen

Voor wie: Zelfstandig ondernemers met of zonder personeel
Uitvoering door: Gemeenten
Per wanneer: Regeling moet nog verder uitgewerkt worden, in sommige gemeenten kan vast afspraak worden gemaakt.
Hoe: Persoonlijk aanvraag bij de woongemeente.

Bent u zelfstandig ondernemer (dus niet alleen ZZP'ers) dan kunt u voor een periode van maximaal 3 maanden binnen 4 weken aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners (max. ± € 1.500 netto).

Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op levensvatbaarheid.
U kunt  deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal
€ 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. Ook heeft u de mogelijkheid tot uitstel van uw aflossingsverplichting.

Er wordt nog gewerkt aan de details van deze regeling. Wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend. Zodra dat het geval is zal Peulen accountant & adviseurs u hierover uiteraard informeren.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Zie voor meer informatie de website van de gemeente waarin u woonachtig bent:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Meulenkamp via (077) 382 02 01 of via het u bekende mailadres.

zondag 22 maart 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst