Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Nieuw btw-identificatienummer voor uw eenmanszaak ontvangen?

Afgelopen juli hebben wij u reeds geïnformeerd dat ondernemers met een eenmanszaak per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer ontvangen. Inmiddels is de Belastingdienst medio oktober 2019 begonnen met het uitgeven van deze nieuwe btw-identificatienummers (btw-id).

Wij verzoeken u de brief met het nieuwe btw-identificatienummer via office@peulen-aa.nl aan ons door te sturen of een kopie van de brief af te geven op ons kantoor. De originele brief dient u zelf te bewaren.

Wie ontvangt een nieuw btw-identificatienummer?

Uitsluitend ondernemers met een eenmanszaak ontvangen een nieuw btw-identificatienummer. Ondernemers met een andere rechtsvorm (o.a. Besloten Vennootschap, Vennootschap Onder Firma of Stichting) ontvangen géén nieuw btw-identificatienummer en blijven ook na 1 januari 2020 hun huidige btw-identificatienummer gebruiken. Uitsluitend ondernemers met een eenmanszaak ontvangen in het 4e kwartaal van 2019 een brief van de Belastingdienst met het nieuwe btw-identificatienummer. Medio oktober 2019 is de Belastingdienst begonnen met het uitgeven van de nieuwe btw-identificatienummers.

Waarom krijgen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer?

In het huidige btw-identificatienummer voor uw eenmanszaak is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Vanwege uw privacy en om misbruik van uw BSN te voorkomen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Belastingdienst verplicht om met een alternatief te komen. In het nieuwe btw-identificatienummer is uw BSN niet meer verwerkt. Hierdoor wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en uw privacy versterkt.

Wat is het verschil tussen omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer?

Het omzetbelastingnummer is gelijk aan uw huidige btw-nummer en krijgt dus uitsluitend een nieuwe naam. Dit nummer gebruikt u per 1 januari 2020 uitsluitend voor contact met de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor uw aangifte btw. Het omzetbelastingnummer (huidige btw-nummer) bestaat uit de 9 cijfers van uw BSN met de toevoeging B01 of hoger (111122333B01).
Het nieuwe btw-identificatienummer gebruikt u per 1 januari 2020 voor al uw zakelijke contacten. Het nieuwe btw-identificatienummer bestaat uit de landcode NL, gevolgd door 9 willekeurige cijfers, de letter 'B' en een controlegtal van 2 cijfers (NL123456789B28).

Waarvoor gebruik ik het nieuwe btw-identificatienummer?

Uw nieuwe btw-identificatienummer gebruikt u per 1 januari 2020 voor al uw zakelijke contacten. Uw vermeld uw btw-id bijvoorbeeld op al uw facturen en op uw website. Indien u gebruikmaakt van digitale facturen dient u per 1 januari 2020 het nieuwe btw-id op te nemen in de software die u hiervoor gebruikt. Ook indien u gebruikmaakt van voorgedrukt briefpapier voor uw facturen dienen uw facturen per 1 januari 2020 het nieuwe btw-id te vermelden. Hou hier rekening mee bij het bestellen van nieuw briefpapier.
Indien u zaken doet met andere ondernemers in de EU is het belangrijk dat u het nieuwe btw-id tijdig doorgeeft aan uw buitenlandse leveranciers. Ook indien u diensten afneemt onder toepassing van de verleggingsregeling is het van belang dat u (Nederlandse) leveranciers per 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id gebruiken. Geef deze leveranciers dus tijdig uw nieuwe btw-id door.

Per wanneer gaan de veranderingen in?

Per 1 januari 2020 gebruikt u uitsluitend het nieuwe btw-identificatienummer voor al uw zakelijke contacten. Uw oude btw-identificatienummer gebruikt u vanaf 1 januari 2020 niet meer.
Uitsluitend voor contact met de Belastingdienst gebruikt u per 1 januari 2020 uw omzetbelastingnummer. Uw omzetbelastingnummer is gelijk aan uw huidige btw-nummer en krijgt dus alleen een nieuwe naam.

Meer informatie

Voor meer informatie over het nieuwe btw-identificatienummer kunt u contact opnemen met Michiel Meulenkamp via (077) 382 02 01.

dinsdag 15 oktober 2019