Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Erven uw minderjarige (klein)kinderen van u?

Per 1 januari 2010 is de vrijstelling voor de erfbelasting voor kleinkinderen verhoogd. In 2019 bedraagt de vrijstelling voor een kleinkind € 20.616. Voor veel grootouders is die verhoogde vrijstelling een reden om een geldbedrag te legateren aan hun kleinkinderen. Zolang het (klein)kind minderjarig is, heeft het geen zeggenschap over dat vermogen. Die zeggenschap komt toe aan de ouders. Zodra het kind 18 jaar is, kan het wel over dit vermogen beschikken. In de praktijk blijken (groot)ouders hun (klein)kinderen met 18 jaar vaak nog veel te jong te vinden om over geld uit een erfenis te kunnen beschikken.

Als kinderen een geldbedrag erven, zie je vaak dat in het testament wordt bepaald dat het vermogen tot een bepaalde leeftijd onder bewind wordt gesteld. Dit is het zogenaamde testamentaire bewind. Een bewindvoerder moet je benoemen in je testament. Vaak is dat een familielid of een goede bekende, maar het kan ook een professional zijn. Het is ook mogelijk om een opvolgend bewindvoerder te benoemen als de eerste bewindvoerder niet in staat is om de taak uit te oefenen. Regelmatig wordt het bewind ingesteld tot de leeftijd van 23 jaar. Het is echter ook mogelijk om een latere leeftijd in het testament op te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat een onder bewind gestelde op grond van de wet na 5 jaar zelf aan de rechter kan vragen het bewind op te heffen.

In samenwerking met de notaris kan Peulen accountant & adviseurs u begeleiden bij het opstellen van uw testament. Wij zijn niet voor niets Register Estate Planner. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (077) 382 02 01.

maandag 22 juli 2019