Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

UBO-register; bent u de uiteindelijk belanghebbende?

De eerste stappen voor de invoering van een UBO-register zijn eindelijk gezet. Op 4 april jl. is namelijk de ‘Wet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar zijn - of zeggenschap hebben over - onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Een deel van deze informatie wordt openbaar. Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 in werking treden.

Het nieuwe UBO-register zal worden uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Ook nu al is bepaalde informatie openbaar via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het komt regelmatig voor dat cliënten de wens hebben om bepaalde zaken te anomiseren, zodat criminelen, nieuwsgierige buren of bijvoorbeeld klanten niet te makkelijk inzicht hebben in uw (ondernemings)vermogen. Uiteraard kan Peulen accountant & adviseurs u van dienst zijn bij het anomiseren van uw bedrijfsstructuur. Neem hiervoor contact op via (077) 382 02 01.

vrijdag 26 april 2019