Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Bent u werkgever in de sector Metaal en Techniek?

Als werkgever in de sector Metaal en Techniek valt u verplicht onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (WWM). Vermoedelijk heeft u hierover een schrijven ontvangen bij uw combinota van Mn Services N.V. over het tweede kwartaal 2019.  
De cao WWM repareert de wettelijke verkorting van de uitkeringsduur van de WW- en WGA-uitkeringen van 38 naar 24 maanden. Onder voorwaarden hebben werknemers die vanaf 2 juli 2019 werkloos worden of vanaf 2 juli 2019 een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangen recht op een aanvulling via de Stichting WWM indien hun uitkering eindigt.
De kosten (premies) komen volledig voor rekening van uw werknemers. Per 1 juli 2019 wordt op de loonstroken van uw werknemers 0,3% premie ingehouden. Als werkgever bent u vervolgens verplicht deze premie af te dragen aan de Stichting WWM. De af te dragen premies worden vanaf juli 2019 vermeld op de combinota's die u periodiek ontvangt van MN Services.

Indien Peulen accountant & adviseurs voor u (als werkgever in de sector Metaal en Techniek) de loonadministratie verzorgt, zullen wij met ingang van 1 juli 2019 de inhouding van de 0,3% premie op de loonstroken van uw werknemers verwerken.

Bij nadere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel Meulenkamp via (077) 382 02 01.

maandag 20 mei 2019