Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijke minimumloon is verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 ontvangen werknemers van 22 jaar al het volledige wettelijke minimumloon en is het vaste percentage van het wettelijke minimumloon dat 18-, 19-, 20- en 21-jarigen ontvangen verhoogd. Per 1 juli 2019 ontvangen ook werknemers van 21 jaar het volledige wettelijke minimumloon. Ook worden per 1 juli 2019 de vaste percentages van het wettelijke minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen verder verhoogd.

Feitelijk heeft bovenstaande tot gevolg dat het wettelijk minimumloon voor 21-jarigen per 1 juli 2019 met maar liefst ruim 19% stijgt ten opzichte van de t/m 30 juni 2019 geldende wettelijke minimumlonen. Voor 20-jarigen bedraagt de stijging 15,6%, voor 19-jarigen 10,4% en voor 18-jarigen 6,5%. Werkgevers met werknemers in deze leeftijden krijgen derhalve te maken met een forse stijging van de loonkosten!

Voor werknemers van 18 t/m 20 jaar hebben werkgevers recht op de compensatieregeling 'Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)' welke door de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar automatisch wordt uitbetaald.
Werkgevers hebben recht op de compensatieregeling 'Lage-inkomensvoordeel (LIV)' voor werknemers van 21 of 22 jaar die meer dan 1248 uur per jaar werken.

Het verhoogde minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen is niet van toepassing op leerwerkplekken. Leerwerkplekken zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten die gekoppeld zijn aan het volgen van een BBL-opleiding waarbij de leerling/werknemer 4 dagen in de week naar school gaat en 1 dag in de week werkt. Voor 21- en 22-jarigen is het volledige wettelijke minimumloon wél van toepassing op leerwerkplekken, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het 'Lage-inkomensvoordeel (LIV)'.
Zie hiervoor de speciale tabel voor leerwerkplekken.

Per 1 juli 2019 gelden de volgende bedragen: (De bedragen in de tabel zijn brutobedragen)

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2019)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Per uur

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2019)
Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84
Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2019)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder €1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1005,90 € 232,15 € 46,43
19 jaar € 858,70 € 198,15 € 39,63
18 jaar € 744,20 € 171,75 € 34,35
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Per uur

Tabel: minimumloon bbl per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2019)
  21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 6,45 € 5,51 € 4,78 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 6,11 € 5,22 € 4,52 € 3,93 € 3,43

 

maandag 03 juni 2019