Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Welk (vakantie)werk mogen jongeren doen?

Jongeren tot 18 jaar mogen een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen. Er bestaan regels om te voorkomen dat dit werk te zwaar of gevaarlijk is.

Kinderen van 13 en 14 jaar:
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen het volgende werk doen:

 • Ze mogen klusjes doen rond het huis en in de buurt. Bijvoorbeeld oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Dit mag op schooldagen en op vrije dagen.
 • Ze mogen op vrije dagen helpen bij ander licht, niet-industrieel werk.
 • Ze mogen meehelpen in de winkel of het landbouwbedrijf van hun ouders. Dit mag alleen als woonhuis en bedrijf 1 geheel vormen.
 • Ze mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneel spelen of in een reclamespotje spelen.
 • Jongeren vanaf 14 jaar mogen onder voorwaarden stage lopen.

Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.

Kinderen van 15 jaar:
Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen. Kinderen van 15 jaar mogen licht, niet-industrieel werk doen:

 • Zij mogen lichte werkzaamheden in een winkel doen. Bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. Zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden of kleine dieren voeren.
 • Zij mogen avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen. Andere voorbeelden zijn in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum.
 • Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken. Dit staat in de Drank - en Horecawet. De gemeenten zien daarop toe. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met uw gemeente.
 • Zij mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneelspelen of in een reclamespotje spelen.

Jongeren van 16 en 17 jaar:
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht. Werkgevers moeten aan de eisen van de Arbowet voldoen. Laat een werkgever jongeren van 16 en 17 jaar werk doen waaraan gevaar is verbonden? Dan moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste eisen zijn:

 • Het moet veilig zijn op de werkplaats. Ook  arbeidsmiddelen zoals gereedschappen en machines moeten veilig zijn. De werkgever neemt hiervoor maatregelen die voldoen aan de eisen van de Arbowet.
 • Er is afdoende  en deskundig toezicht om gevaar voor de jongere te voorkomen. Dit kan alleen als de toezichthouder zelf goed bekend is met het werk. Kan de werkgever niet zorgen voor afdoende en deskundig toezicht? Dan mogen jongeren van 16 en 17 jaar geen werk doen waaraan risico’s kleven.
 • De toezichthouder houdt in de gaten of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt en geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • De werkgever inventariseert of het werk risico’s voor 16- en 17-jarigen inhoudt. Hij gaat na of en welke maatregelen nodig zijn. En of het werk met deze maatregelen is toegestaan. Lees meer over inventarisatie en evaluatie van risico’s (ri&e).

maandag 23 juli 2018


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst