Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Zelfstandige en zwanger in de periode mei 2005 tot juni 2008?

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen. De aanvraagperiode loopt van 15 mei tot en met 30 september 2018.

Achtergrond van de compensatieregeling
Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) van kracht. Moeders die als zelfstandige werken hebben recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

In de tussenliggende periode konden vrouwelijke zelfstandigen geen aanspraak maken op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering. Door zelfstandigen is jarenlang in de rechtszaal voor deze regeling gestreden.

Wie komt in aanmerking
Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en in specifieke situaties meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen hebben geen uitkering ontvangen. Zij kunnen met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen, wat overeenkomst met de gemiddelde uitkering die een zelfstandige in 2017 voor haar zwangerschap ontving. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen compensatie
Vrouwen kunnen de aanvraag voor compensatie in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 indienen. Aanvragen die hierna binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Als u recht heeft op de compensatie, zal deze vanaf 1 januari 2019 worden uitbetaald. Het bedrag van de compensatie telt voor de Belastingdienst mee voor uw (verzamel)inkomen.

Uiteraard kan Peulen accountant & adviseurs u volledig van dienst zijn bij het aanvragen van de compensatie. Neem hiervoor contact met ons op via (077) 382 02 01.

donderdag 19 april 2018


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst