Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Welke kosten zijn (niet) aftrekbaar voor de erfbelasting?

Als iemand komt te overlijden, moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Dit is een opsomming van alle bezittingen en schulden van de erflater op de datum van overlijden. Alleen schulden die op het moment van overlijden al bestonden, mogen hierin worden opgenomen. De boedelbeschrijving vormt de basis voor de aangifte erfbelasting. Daarbij moet worden opgemerkt dat er voor de erfbelasting specifieke waarderingsnormen gelden (zoals bijvoorbeeld de WOZ-waarde bij woningen). Maar welke kosten zijn nu precies aftrekbaar voor de erfbelasting?

De Successiewet is daar heel duidelijk over: alleen de schulden die op het moment van overlijden al bestonden, zijn aftrekbaar. Hierop bestaat slechts één uitzondering: de begrafeniskosten. Tot de begrafeniskosten worden de kosten gerekend die gerelateerd zijn aan het bekendmaken van het overlijden, de verzorging van de overledene, de kist of urn, de begrafenis of crematie, bloemen, dankbetuigingen en de aankoop van de grafruimte.

Niet aftrekbaar
De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

  • de gemaakte kosten voor de verklaring van erfrecht/executele;
  • het loon voor de executeur;
  • makelaars- en taxatiekosten; en
  • doorlopende kosten, zoals de hypotheekrente of huur.

Deze kosten komen naar rato van ieders gerechtigdheid in de nalatenschap in aftrek op het netto-erfdeel.

Tip
Wordt (of bent) u benoemd tot executeur? Zorg er in dat geval voor dat u deze kosten in uw rekening en verantwoording goed specificeert en onderbouwt, onder meer met gespecificeerde nota’s voor uw werkzaamheden.

maandag 23 april 2018


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst