Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Brief Belastingdienst: activeren Serviceberichten Aanslag (SBA)

De Belastingdienst stuurt jaarlijks brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur / intermediair digitaal de belastingaanslagen inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting zien die de Belastingdienst aan u verstuurt. Zo kunnen wij bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld zien of er al een voorlopige aanslag is geweest en na het indienen van de aangifte de verwerking door de Belastingdienst verder volgen.
Het actief zijn van de machtiging is voor ons als fiscaal dienstverlener dan ook zéér gewenst. Zonder actieve machtiging ontvangen wij geen digitale kopie van deze belastingaanslagen.

Bent u akkoord met het feit dat wij een digitaal kopie ontvangen?
In dat geval hoeft u niets te doen. Bewaart u de ontvangen brief echter goed bij uw eigen administratie.

Wilt u niet dat wij een digitaal kopie van de Belastingdienst ontvangen?
Is het voor u niet gewenst dat wij een digitaal kopie van de belastingaanslagen van de Belastingdienst ontvangen? In dat geval dient u het bijgevoegde formulier via de meegestuurde retourenveloppe terug te sturen naar de Belastingdienst. De machtiging wordt dan ingetrokken en wij ontvangen géén digitale kopieën (meer) van de belastingaanslagen.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat een actieve machtiging ook in een later stadium altijd kan worden ingetrokken. U heeft daarvoor wel de intrekkingscode nodig die op het formulier staat. Bewaar dit daarom goed bij uw eigen administratie.

Vragen over de Serviceberichten Aanslag? Neem contact op met Michiel Meulenkamp via telefoonnummer (077) 382 02 01.

donderdag 20 augustus 2020