Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Is de WOZ-waarde van uw woning juist vastgesteld?

Omstreeks februari ontvangt u de WOZ-beschikking voor belastingjaar 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019) in uw (digitale) brievenbus. Voor veel gemeenten kunt u de beschikking en het onderliggende taxatierapport downloaden via www.bsgw.nl (inloggen via DigiD). Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente de aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Daarnaast vormt de WOZ-waarde de grondslag voor de waardering van onroerende zaak in box 3 (inkomstenbelasting), zoals een tweede of verhuurde woning en vormt de WOZ-waarde ook de grondslag voor de schenk- en erfbelasting bij het schenken of erven van een onroerde zaak. Tot slot kan de WOZ-waarde invloed hebben op de afschrijving van gebouwen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Kortom, aanleiding genoeg om de WOZ-beschikking goed te controleren. Lijkt de WOZ-waarde te hoog (of juist te laag), maak dan bezwaar.

Een lagere WOZ-waarde kan nadelig zijn als de rente opnieuw moet worden vastgesteld bij een nieuwe rentevaste periode van een hypotheek. Is de WOZ-waarde veel lager dan de werkelijke waarde? In dat geval kunt u overwegen om een makelaar/taxateur een taxatierapport te laten opmaken. Daarmee kunt u onderbouwd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Indien u van mening bent dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Uiteraard kan Peulen accountant & adviseurs u hierbij van dienst zijn. Neem hiervoor contact met ons op via (077) 382 02 01.

NB: De WOZ-beschikking 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019) is nodig bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 moet worden uitgegaan van de WOZ-beschikking 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018). Voor veel gemeenten kunnen deze beschikkingen worden gedownload via www.bsgw.nl (inloggen via DigiD). Wij verzoeken u om de WOZ-beschikkingen altijd aan ons door te sturen (per mail of per post).

maandag 17 februari 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst