Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|16|

Bedrijfsvakantie

Van 3 augustus t/m 14 augustus 2020 vieren wij onze vakantie en is ons kantoor gesloten. Bij dringende zaken kunt u een mail sturen naar info@peulen-aa.nl Graag in het onderwerp vermelden 'dringend'. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren. Wij wensen al onze relaties een fijne zomervakantie!
woensdag 15 juli 2020
3 reactie(s) op dit artikel

Update: Maatregelen coronavirus 2.0

Op 20 mei jl. heeft het kabinet in een persconferentie het nieuwe steunpakket met coronamaatregelen bekend gemaakt. Het grootste deel van de aangekondigde maatregelen worden op dit moment verder uitgewerkt. Op dit moment zijn derhalve uitsluitend de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen duidelijk. Details en exacte voorwaarden worden later...
maandag 06 juli 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Telefonische bereikbaarheid

Als gevolg van de maatregel dat onze medewerkers regelmatig vanuit thuis werken kan het zijn dat wij de telefoon niet altijd kunnen opnemen. Wij vragen u zoveel mogelijk een mail te sturen naar uw contactpersoon met het verzoek om teruggebeld te worden. Probeert u ons te bellen en krijgt u de melding "Al onze medewerkers zijn op dit...
donderdag 18 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Tijdig aanleveren administratie btw juni / 2e kwartaal

Uiterlijk 31 juli dient de aangifte btw over het 2e kwartaal c.q. over de maand juni te zijn ingediend bij de Belastingdienst en tevens te zijn voldaan. Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie over het tweede kwartaal / juni tijdig aan te leveren en daarbij te vermelden of en wanneer u op vakantie gaat.
dinsdag 14 juli 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u met (een andere) auto van de zaak op vakantie?

Andere auto voor de vakantie, bijtelling en 500 km grens Werknemers die in een auto van de zaak rijden, willen voor de vakantie wel eens aan de werkgever vragen of ze voor die periode een andere auto mogen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er gebruik wordt gemaakt van een kleinere auto, maar voor de vakantie een station of...
maandag 13 juli 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een BBL-leerling in dienst?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde...
maandag 13 juli 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kun jij hier gebruik van...
dinsdag 30 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk...
maandag 29 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Uitstel belastingen: Zorg voor overzicht!

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschuldigde belastingen 3 maanden uit te stellen via bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het is daarbij van groot belang dat u overzicht houdt van alle belastingaanslagen die vanwege het uitstel op een later moment alsnog voldaan moeten worden. Peulen...
donderdag 25 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Bespaar € 2.862 door schriftelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 juli!

Sinds 1 januari 2020 betaalt u de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die géén oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie. De hoge premie bedraagt 7,94% en de lage premie 2,94%. Ontbreken de schriftelijke contracten, dan moeten deze alsnog...
woensdag 17 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Tozo: Denk aan het doorgeven van uw inkomen!

Ondernemers die gebruikmaken van de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) hebben deze uitkering aangevraagd bij de gemeente en daarbij aangegeven dat zij minder inkomen verwachtten dan het geldende sociaal minimum (€ 1.500 per maand voor gehuwden en € 1.050 voor ongehuwden) als gevolg van het coronavirus. Het eerste...
maandag 15 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

TOFA: Uitkering voor flexibele krachten

De Tweede Kamer heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog een tegemoetkoming geregeld voor de groep flexibele krachten met een gering loon in februari 2020. De tegemoetkoming vormt een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van deze groep. Het gaat hierbij om flexibele krachten, die in de periode 1 maart...
maandag 15 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof voor partners

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020 hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Als uw werknemer het standaard geboorteverlof van 5 dagen (100% loondoorbetaling) heeft opgenomen, mag uw...
vrijdag 12 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Het kabinet wil rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit. Ze zijn daarnaast energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij aan schone lucht. Particulieren in Nederland die een nieuwe of gebruikte...
donderdag 11 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 juli 2020

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2020. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het...
woensdag 10 juni 2020
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|16|