Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Bespaar tot 6% overdrachtsbelasting in 2020!

In het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ stelt het kabinet voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut. Voor doorstromers op de woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%. Voor andere kopers van woningen wordt het OVB-tarief per 1 januari 2021 verhoogd van 2% naar 8%.

De verhoging van het OVB-tarief van 2% naar 8% geldt vanaf 1 januari 2021 voor:

  • de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden;
  • woningen die niet of slechts tijdelijk worden gebruikt als hoofdverblijf, zoals vakantiewoningen of een woning die ouders kopen voor hun kind.

Tot deze laatste categorie behoren ook de verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, waaronder woningcorporaties.

Als gevolg van dit voorstel kan het zo zijn dat u maximaal 6% overdrachtsbelasting kunt besparen door nog in 2020 een woning te kopen en maximaal 2% overdrachtsbelasting kunt besparen door nog in 2020 dat nieuwe bedrijfspand te kopen. Peulen accountant & adviseurs kan u hierover nader informeren, neem hiervoor contact met ons op!