Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Tozo: Denk aan het doorgeven van uw inkomen!

Ondernemers die gebruikmaken van de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) hebben deze uitkering aangevraagd bij de gemeente en daarbij aangegeven dat zij minder inkomen verwachtten dan het geldende sociaal minimum (€ 1.500 per maand voor gehuwden en € 1.050 voor ongehuwden) als gevolg van het coronavirus. Het eerste deel van de Tozo zorgt voor een uitkering over de maanden maart, april en mei 2020 waarbij het inkomen van de partner in beginsel buiten beschouwing wordt gelaten. Het eigen inkomen wordt wél in aanmerking genomen en in mindering gebracht op de uitkering. Bij dit inkomen kunt u denken aan overige uitkeringen, looninkomsten, maar ook aan de inkomsten uit vermogen zoals de verhuur van (on)roerende zaken.
Ook dient het inkomen uit de onderneming in aanmerking te worden genomen. Wanneer u bijvoorbeeld na een (gedwongen) sluiting van uw onderneming weer (meer) inkomsten genereert uit uw onderneming, dient de gemeente rekening te houden met uw inkomsten uit onderneming bij het bepalen van de Tozo-uitkering! Dit is ook het geval indien u bij uw aanvraag bent uitgegaan van geen of weinig inkomsten uit uw onderneming en nu blijkt dat uw onderneming toch of meer inkomen genereert. Het is dus belangrijk dat u bij de gemeente het juiste inkomen doorgeeft!