Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Brief Belastingdienst: Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Sinds enige jaren kunnen ook belastingadviseurs (intermediairs) gebruikmaken van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit wordt ook wel de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) genoemd. U dient als cliënt echter eerst toestemming te verlenen voor het inzien van deze reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens. Omstreeks eind februari / begin maart kunt u hierover een begeleidend schrijven van de Belastingdienst ontvangen met daarbij een formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren'.
Wij adviseren u om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Door het inzien van de reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt de kans op ontbrekende gegevens verkleind en kan uw aangifte doorgaans efficiënter worden verwerkt.
Indien u akkoord bent dat wij de gegevens kunnen inzien waarover de Belastingdienst reeds beschikt, dient u het formulier aan ons door te sturen. Uiteraard kunt u het formulier ook inscannen en per mail (office@peulen-aa.nl) aan ons doen toekomen of bij ons op kantoor afgeven. Het formulier bevat een activatiecode en QR-code die voor een bepaalde datum geactiveerd moet worden. Wij verzoeken u derhalve om het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' tijdig aan ons door te sturen of op ons kantoor af te geven.

Voor nadere vragen met betrekking tot de Vooraf Ingevulde Aangifte kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via telefoonnummer (077) 382 02 01.

Voorbeeld