Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|16|

Update: Maatregelen coronavirus 2.0

Op 20 mei jl. heeft het kabinet in een persconferentie het nieuwe steunpakket met coronamaatregelen bekend gemaakt. Het grootste deel van de aangekondigde maatregelen worden op dit moment verder uitgewerkt. Op dit moment zijn derhalve uitsluitend de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen duidelijk. Details en exacte voorwaarden worden later...
0 reactie(s) op dit artikel

Telefonische bereikbaarheid

Als gevolg van de maatregel dat onze medewerkers regelmatig vanuit thuis werken kan het zijn dat wij de telefoon niet altijd kunnen opnemen. Wij vragen u zoveel mogelijk een mail te sturen naar uw contactpersoon met het verzoek om teruggebeld te worden. Probeert u ons te bellen en krijgt u de melding "Al onze medewerkers zijn op dit...
0 reactie(s) op dit artikel

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kun jij hier gebruik van...
0 reactie(s) op dit artikel

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk...
0 reactie(s) op dit artikel

Uitstel belastingen: Zorg voor overzicht!

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschuldigde belastingen 3 maanden uit te stellen via bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het is daarbij van groot belang dat u overzicht houdt van alle belastingaanslagen die vanwege het uitstel op een later moment alsnog voldaan moeten worden. Peulen...
0 reactie(s) op dit artikel

Bespaar € 2.862 door schriftelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 juli!

Sinds 1 januari 2020 betaalt u de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die géén oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie. De hoge premie bedraagt 7,94% en de lage premie 2,94%. Ontbreken de schriftelijke contracten, dan moeten deze alsnog...
0 reactie(s) op dit artikel

Tozo: Denk aan het doorgeven van uw inkomen!

Ondernemers die gebruikmaken van de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) hebben deze uitkering aangevraagd bij de gemeente en daarbij aangegeven dat zij minder inkomen verwachtten dan het geldende sociaal minimum (€ 1.500 per maand voor gehuwden en € 1.050 voor ongehuwden) als gevolg van het coronavirus. Het eerste...
0 reactie(s) op dit artikel

TOFA: Uitkering voor flexibele krachten

De Tweede Kamer heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog een tegemoetkoming geregeld voor de groep flexibele krachten met een gering loon in februari 2020. De tegemoetkoming vormt een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van deze groep. Het gaat hierbij om flexibele krachten, die in de periode 1 maart...
0 reactie(s) op dit artikel

Per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof voor partners

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020 hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Als uw werknemer het standaard geboorteverlof van 5 dagen (100% loondoorbetaling) heeft opgenomen, mag uw...
0 reactie(s) op dit artikel

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Het kabinet wil rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit. Ze zijn daarnaast energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij aan schone lucht. Particulieren in Nederland die een nieuwe of gebruikte...
0 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 juli 2020

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 juli 2020. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om het...
0 reactie(s) op dit artikel

Coronavirus: Overzicht financiële regelingen

Zowel de Rijksoverheid als diverse andere partijen hebben maatregelen in het leven geroepen in verband met de financiële gevolgen van het coronavirus. In onderstaand overzicht zijn de meest relevante maatregelen opgenomen met daarbij tevens informatie over het aanvragen van de maatregel. Voor meer informatie over de maatregel klikt u op...
0 reactie(s) op dit artikel

Versoepeling urencriterium zelfstandigenaftrek

Ondernemers hoeven tijdelijk niet aan het urencriterium (1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week) te voldoen om de zelfstandigenaftrek te benutten. In de periode maart 2020 t/m mei 2020 wordt ervan uitgegaan dat zij – per definitie – ten minste 24 uren per week voor hun onderneming hebben gewerkt, ook als dat niet daadwerkelijk is...
0 reactie(s) op dit artikel

Verlies 2020 van uw BV in 2019 verrekenen

Een Besloten Vennootschap (B.V.) mag het geschatte verlies van 2020 al in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 verrekenen met de winst van 2019. Dit kan via de zogenoemde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou het...
0 reactie(s) op dit artikel

Maatregelen loonheffingen in coronatijd

Vanwege de coronacrisis is er ook een aantal maatregelen getroffen op het terrein van de loonheffingen en loonadministratie. Die maatregelen hebben betrekking op de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die jij aan je werknemers kunt doen, maar ook op enkele administratieve verplichtingen. Hierna een kort overzicht. Eenmalige verhoging...
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|16|