Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Accountancy - Personenvennootschappen

En uw jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbare financiële verantwoording, hetgeen voor u een prima uitgangspunt vormt bij het nemen van strategische beslissingen zoals investeringen, uitbreidingsplannen, aangaan van financieringen en het verkopen of afstoten van activiteiten. 

Uw jaarrekening controleren

Onze accountants geven, bij het controleren van uw jaarrekening, een deskundig en onafhankelijk oordeel over de getrouwheid van uw jaarrekening. Met andere woorden: wij voegen zekerheid toe aan uw jaarrekening, zodat op basis van die informatie strategische beslissingen kunnen worden genomen. Dit doen wij op een persoonlijke en betrokken manier, met behulp van onze moderne controle-aanpak. Wij verdiepen ons in uw bedrijfsproces (inkoop, verkoop, productie, logistiek, automatisering) zodat de financiële risico’s in kaart worden gebracht en u wordt geadviseerd over de zwakke plekken of verbeterpunten in de administratieve organisatie en interne beheersingssystemen. 

Verder kunt u bij ons terecht voor vragen over verslaggevingseisen, IFRS, wet- en regelgeving op gebied van corporate governance.

In hoofdlijnen verzorgen onze accountants het:

  • Samenstellen jaarrekeningen.
  • Controleren jaarrekeningen.
  • Opstellen van begrotingen.
  • Opstellen van accountantsverklaringen. Voorbeelden hiervan zijn: verzekeringsverklaring, subsidieverklaringen, oplageverklaringen.
  • Beschrijven, opzetten en toetsen van bestuurlijke informatievoorzieningen en interne controle.