Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Accountancy - Personenvennootschappen

De kerntaak van onze accountants is het samenstellen of controleren van uw jaarrekening. In beide gevallen zal onze cliëntadviseur, samen met u, de financiële prestaties van uw onderneming analyseren en uw bedrijfsrisico’s in kaart brengen. Maar onze taak gaat verder. Op basis van actuele cijfers en ontwikkelingen in de branche adviseren wij u over het verbeteren van uw financiële prestaties, het terugdringen van onnodige risico’s en optimaliseren van uw financiële positie.

Bij onze op maat gerichte dienstverlening staan u en uw uitdagingen centraal.

Uw administratie verzorgen

  • Adviseren bij het inrichten van uw administratie. 
  • Geheel of gedeeltelijk bijhouden van uw administratie. 
  • Verzorgen van ondersteuning bij het in eigen beheer bijhouden van de administratie. 
  • Verzorgen van uw aangifte omzetbelasting. 
  • Opstellen van liquiditeits- en exploitatiebegroting met behulp van speciale software. 
  • Opstellen van tussentijdse overzichten (maand, kwartaalrapportering) inclusief vergelijking met begroting.

Uw jaarrekening samenstellen

De jaarrekening is het cruciale document waarin de directie inzicht geeft in de financiële prestaties van de onderneming. Hiermee legt zij verantwoording af aan de aandeelhouders. Ook de buitenwacht kijkt mee. Banken en overige kredietverschaffers verwachten optimale helderheid en betrouwbare cijfers. Onze accountants zorgen ervoor dat uw jaarrekening helderheid verschaft omtrent de financiële prestaties van uw onderneming.

lees meer.....