Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Wie regelt uw uitvaart en nalatenschap?

Wie een testament maakt, zal doorgaans ook een executeur aanwijzen in zijn testament. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet?
Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het huidige erfrecht kent drie soorten executeurs, met elk zijn eigen bevoegdheden: de eenster- ,de tweesterren- en de driesterrenexecuteur. De executeur kan met de verklaring van executele die de notaris afgeeft, laten zien welke bevoegdheden zijn toegekend. Een toelichting.

Begrafenisexecuteur
Deze executeur met één ster mag alleen de begrafenis of crematie regelen en wordt dan ook de begrafenisexecuteur genoemd. Vaak zijn dat de partner, de kinderen of andere familieleden.

Beheerexecuteur
Deze executeur met twee sterren heeft meer bevoegdheden. In de praktijk wordt dit de ‘gewone’ executeur of beheerexecuteur genoemd. De beheerexecuteur moet de schulden betalen, legaten afgeven en heeft het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur beschikken over de goederen van de nalatenschap. De executeur mag alleen maar goederen te gelde maken als dat nodig is om de schulden te betalen. De executeur moet dan ook met de erfgenamen overleggen welke goederen dat zijn. In het testament kan worden bepaald dat de executeur zonder overleg met de erfgenamen zelf mag beslissen welke goederen hij te gelde maakt, maar let op: de eis blijft overeind dat tegeldemaking alleen maar mag als dat nodig is om de schulden te betalen.

Executeur/afwikkelingsbewindvoerder
Deze executeur met drie sterren heeft nog meer bevoegdheden en is ook afwikkelingsbewindvoerder. Hij mag de nalatenschap geheel afwikkelen en hem kan dus de bevoegdheid worden gegeven om de goederen van de nalatenschap te gelde te maken – ook al is dat niet nodig om de schulden te betalen. Hij kan ook de bevoegdheid krijgen om de nalatenschap te verdelen zonder medewerking van de erfgenamen. Wel is ook deze executeur verantwoording schuldig aan de erfgenamen. Hij is verplicht om hen te informeren over de stand van zaken, maar mag niet naar willekeur handelen.

Tip
Als de driesterrenexecuteur goederen van de nalatenschap te gelde wil maken, is het verstandig dat hij eerst bij de erfgenamen informeert of iemand van hen belangstelling heeft om dat goed te verkrijgen. Of als de executeur een idee heeft over de verdeling van de nalatenschap, is het raadzaam om eerst de erfgenamen te polsen of zij met zo'n verdeling akkoord kunnen gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01.

maandag 25 september 2017


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image

MichaelFum - donderdag 14 december 2017 01:08

????????. ????? L.O.L. Surprise: ??????, ??????, ?????? ???? ? ?????????? ??? 2017, 2018 ????! ???????? ?????? Lol www.kukla-lol.ofo.by ??? ????? ???????? ??????? ?? ?????! ???? ?????? ????? LOL ???????? ??? ?????.

CoreyJeake - maandag 30 oktober 2017 18:48

????????? ???? ????????????? ?? ??????????? ???????, ??????? ???????? ??? ?? ?????????? ????. ??????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ???????????????. ??? ????????? ? ??? ??? ????????? ?? ??? ? ?????

CoreyJeake - maandag 30 oktober 2017 15:50

????????? ???? ????????????? ?? ??????????? ???????, ??????? ???????? ??? ?? ?????????? ????. ??????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ???????????????. ??? ????????? ? ??? ??? ????????? ?? ??? ? ?????

CoreyJeake - maandag 30 oktober 2017 11:43

????????? ???? ????????????? ?? ??????????? ???????, ??????? ???????? ??? ?? ?????????? ????. ??????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ???????????????. ??? ????????? ? ??? ??? ????????? ?? ??? ? ?????

BruceDix - maandag 30 oktober 2017 08:26

???????????? ????????? kvartiraportal.ru

ThomasBus - donderdag 26 oktober 2017 01:59

Sorry for my bad english. I came to Canada without help couple months ago. I search many internet websites grating to gain answers upon my ask writed in topic. If somebody question me approximately that i will reply upon that: it's easy question, but respond is not consequently obvious :) Many people have own suggestion and it is hard to answer the ask in easy way. Can Users of this forum put here they rep's? I think it will be fine for other peoples, which want to know answer. Thanks!

pocket knife info - maandag 23 oktober 2017 19:55

I want to make my husband a small gift, he likes to go on a ribbon with his friends and I decided that a pocket knife would be a good gift for him. But I do not understand anything about this, please tell me a good and inexpensive option that could become as a gift? Thanks!

DavidSL - vrijdag 13 oktober 2017 12:19

[url=www.twvj.com]twvj.com[/url] ????,????,????

BruceDix - woensdag 11 oktober 2017 20:24

?????????? ??????????? ? ?? ???????????? ???. ??? ????? kvartiraportal.ru