Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|10|

Heeft u oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017?

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet uw afnemer de afgetrokken -...
dinsdag 09 januari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Downloadt u uw bankafschriften?

Bankafschriften vormen een essentieel onderdeel van de boekhouding van uw bedrijf. Veel banken versturen echter geen papieren bankafschriften meer en verwijzen hiervoor naar de mogelijkheid om via internetbankieren de digitale bankafschriften te downloaden. De mogelijkheid om deze digitale afschriften te downloaden is bij de meeste banken...
maandag 04 december 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Wie regelt uw uitvaart en nalatenschap?

Wie een testament maakt, zal doorgaans ook een executeur aanwijzen in zijn testament. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet? Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het...
maandag 25 september 2017
9 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een contract met een arbodienst?

Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Hierin moet ten minste worden vastgelegd wat de wettelijke taken zijn. Het gaat om toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte en het aanbieden van het periodiek geneeskundig onderzoek. Ook geldt er de...
donderdag 07 september 2017
7 reactie(s) op dit artikel

Registratie machtiging intermediair SBA 2018

De Belastingdienst stuurt in augustus 2017 brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag, inkomstenheffing 2018. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur digitaal de berichten zien die de Belastingdienst aan u verstuurt. Zo kunnen wij bij het opstellen van de aangifte...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Vraag buitenlandse btw 2016 terug vóór 1 oktober 2017

Heeft u in 2016 btw betaald in een ander EU-land? Vraag dan vóór 1 oktober 2017 de btw terug! Als uw verzoek na 30 september 2017 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt. U kunt btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden: Uw...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Erft u een vordering op de langstlevende ouder?

Als iemand overlijdt en de wettelijke verdeling toepassing vindt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een testament, wordt de nalatenschap automatisch toebedeeld aan de langstlevende partner. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd. Het is...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Hoe controleert u de geldigheid van een BTW-nummer?

Wilt u de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer controleren? Dit kunt u doen met het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Commissie. U kunt hier de btw-nummers van afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook die van Nederlandse afnemers. Naast de geldigheid van het btw-nummer kunt u ook de naam- en...
dinsdag 29 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Moet ik de factuur van Stichting Reprorecht betalen?

Maakt u nooit digitale kopieën of fotokopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken? Dan bent u géén vergoeding verschuldigd aan de Stichting Reprorecht. Om een creditfactuur te ontvangen dient u in te loggen op http://wwww.reprorecht.nl en in te loggen met uw...
maandag 28 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Zelfstandig onderneemster en bevallen tussen 2004 en 2008?

Voor zwangere vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig onderneemster of op andere wijze (anders dan in loondienst) werkzaam waren, was er geen wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. Na een ingesteld hoger beroep tegen een aantal uitspraken van rechtbanken in 2016, heeft de Centrale Raad van...
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Lager bedrag aan toeslagen ontvangen?

Indien u op 21 augustus 2017 te weinig of geen toeslag heeft ontvangen (toeslagen september 2017) dan heeft u waarschijnlijk een openstaande belastingschuld bij de Belastingdienst. De toeslag is dan verrekend met de openstaande belastingschuld. De Belastingdienst had u hierover vooraf moeten informeren maar dat is in veel gevallen niet gedaan....
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Ontvangt u de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV?

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen WTCG) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap. Wie krijgt de tegemoetkoming? Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u de jaarlijkse tegemoetkoming van...
vrijdag 25 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Verricht uw bedrijf telecommunicatiediensten?

Btw-verleggingsregeling telecommunicatiediensten wordt verplicht De aangekondigde verplichte verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten in Nederland tussen ondernemers die deze diensten verrichten, treedt op 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) in werking. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Sinds 1 juni jl. is...
donderdag 24 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Behoort een personeelsfeest tot het loon?

Hervat u de werkzaamheden na de vakantie met een personeelsfeest of personeelsborrel? Sinds de invoering van de werkkostenregeling in de loonbelasting zijn er veel vragen over de fiscale behandeling van een personeelsfeest. In onderstaande whitepaper wordt ingegaan op de gevolgen voor de loonbelasting van een personeelsfeest. Download de...
maandag 21 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Erkenning als RB-kantoor

Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs, heeft Peulen accountant & adviseurs erkend als RB-kantoor! Op 1 juli 2017 is het nieuwe reglement erkenning als RB-kantoor in werking getreden. Uitsluitend kantoren die voldoen aan de hoogste kwalitietsnormen mogen zich erkend RB-kantoor noemen. Het...
dinsdag 01 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|10|