Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|11|

Brief Belastingdienst: Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Sinds 2016 kunnen ook belastingadviseurs (intermediairs) gebruikmaken van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit wordt ook wel de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) genoemd. U dient als cliënt echter eerst toestemming te verlenen voor het inzien van deze reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens. Omstreeks eind...
vrijdag 16 februari 2018
1 reactie(s) op dit artikel

Zonnepanelen aangeschaft? Alsnog recht op btw teruggave!

Heeft u in het verleden zonnepanelen aangeschaft en heeft u nooit de btw over de aanschaf teruggevraagd? Dan kan dat nu alsnog, ongeacht het jaar van aanschaf. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers, mits de zonnepanelen zijn geplaatst op het privépand en de btw nog niet eerder is terugontvangen. Tot voor kort kon...
dinsdag 17 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017?

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Doet u de aangifte voor de btw per kwartaal, dan...
maandag 02 april 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Overweegt u een zonneboiler, warmtepomp of palletkachel?

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Daarom heeft de rijksoverheid de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in het leven geroepen. Deze regeling geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers,...
maandag 05 maart 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Is de WOZ-waarde van uw woning juist vastgesteld?

In februari ontvangt u de WOZ-beschikking voor 2018 (waardepeildatum 1 januari 2017) in uw (digitale) brievenbus. Voor veel gemeenten kunt u de beschikking en het onderliggende taxatierapport downloaden via www.bsgw.nl (inloggen via DigiD). Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente de aanslag voor de onroerendezaakbelastingen...
vrijdag 16 februari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van of werkt u als zzp'er?

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Daarom krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de handhaving vanaf 1 juli 2018...
woensdag 14 februari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Bitcoins belast in box 3

Volgens het meest recente onderzoek hebben al zo’n 400.000 mensen in Nederland Bitcoins of andere cryptovaluta. De waarde van de Bitcoins / andere cryptovaluta op 1 januari is doorgaans regelulier belast in box 3. Bitcoins en andere cryptovaluta worden daarbij fiscaal niet anders behandeld dan tegoeden op een reguliere bankrekening. In...
maandag 29 januari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Erven door een minderjarige

Als een minderjarige erft, is er een aantal punten waar u aandacht aan moet besteden. Zo is een minderjarige die erft, nooit aansprakelijk voor de mogelijke schulden in een nalatenschap. Dit is vastgelegd in de wet. De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenaam kan namens de minderjarige de nalatenschap namelijk alleen beneficiair aanvaarden...
vrijdag 26 januari 2018
0 reactie(s) op dit artikel

Downloadt u uw bankafschriften?

Bankafschriften vormen een essentieel onderdeel van de boekhouding van uw bedrijf. Veel banken versturen echter geen papieren bankafschriften meer en verwijzen hiervoor naar de mogelijkheid om via internetbankieren de digitale bankafschriften te downloaden. De mogelijkheid om deze digitale afschriften te downloaden is bij de meeste banken...
maandag 04 december 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Wie regelt uw uitvaart en nalatenschap?

Wie een testament maakt, zal doorgaans ook een executeur aanwijzen in zijn testament. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet? Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het...
maandag 25 september 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een contract met een arbodienst?

Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Hierin moet ten minste worden vastgelegd wat de wettelijke taken zijn. Het gaat om toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte en het aanbieden van het periodiek geneeskundig onderzoek. Ook geldt er de...
donderdag 07 september 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Registratie machtiging intermediair SBA 2018

De Belastingdienst stuurt in augustus 2017 brieven inzake de machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag, inkomstenheffing 2018. Via de machtiging Serviceberichten Aanslag (SBA) kunnen wij als (fiscaal)adviseur digitaal de berichten zien die de Belastingdienst aan u verstuurt. Zo kunnen wij bij het opstellen van de aangifte...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Vraag buitenlandse btw 2016 terug vóór 1 oktober 2017

Heeft u in 2016 btw betaald in een ander EU-land? Vraag dan vóór 1 oktober 2017 de btw terug! Als uw verzoek na 30 september 2017 binnenkomt bij de Belastingdienst, kan het zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt. U kunt btw terugvragen uit een EU-land onder de volgende voorwaarden: Uw...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Erft u een vordering op de langstlevende ouder?

Als iemand overlijdt en de wettelijke verdeling toepassing vindt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een testament, wordt de nalatenschap automatisch toebedeeld aan de langstlevende partner. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd. Het is...
woensdag 30 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel

Hoe controleert u de geldigheid van een BTW-nummer?

Wilt u de geldigheid van het btw-nummer van een afnemer controleren? Dit kunt u doen met het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Commissie. U kunt hier de btw-nummers van afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook die van Nederlandse afnemers. Naast de geldigheid van het btw-nummer kunt u ook de naam- en...
dinsdag 29 augustus 2017
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|11|